top of page

Для керування по температурі повітря на вулиці і наявності опадів терморегулятор DEVIreg 850 і датчики ґрунту.

Комбінований датчик ґрунту вимірює декілька параметрів:

- температуру повіртя на вулиці;

- температуру ґрунту;

- наявність опадів на поверхні датчика.

Підігрів вмикається тільки тоді, коли температура на вулиці нижча за 0°C і датчик показує наявність опадів. 

Перевага такого керування: максимальна економія електроенергії. Кабелі нагріву вмикаються саме тоді, коли починається снігопад і перестають працювати, коли він закінчується.

Недолік: висока вартість терморегулятора DEVIreg 850 і датчиків ґрунту (в порівнянні з терморегуляторами DEVIreg 130 або 330)

Взимку однiєю з найбiльших проблем є намерзання снiгу i льоду на вiдкритих площадках та сходинках, що призводить до падiння i травмування людей i неможливості пересування автотранспорту по поверхнях з великим кутом нахилу.

 

Використання хiмiчних реагентiв i прибирання льоду вручну призводить до фiзичного пошкодження поверхнi (керамiчної плитки, гранiтних плит, брукiвтки i т.п.) i потребує додаткової оплати.

 

Встановлення електричної кабельної системи для розтоплення снiгу i льоду на вiдкритих площадках якiсно вирiшує цю проблему.

Системи снiготанення застосовуються в таких випадках:

 

1) площадки i сходинки входу та виходу будiвель;

2) тротуари i пiшохiднi дорiжки;

3) складнi мiсця для проїзду автотранспорту.

 

Для систем снiготанення основний нагрiвальний кабель DEVIbasic 20S (DSIG-20).

Також можливе використання кабелiв DEVIfex 18T (DTIP-18), DEVIsate 20T (DTCE-20), DEVIsnow 30T (DTCE-30)

 

Використання нагрiвальних матiв потужнiстю 150-200 Вт/м² для систем снiготанення ЗАБОРОНЕНО!

 

Основна задача правильного монтажу нагрiвального кабелю в системах снiгозахисту: правильно i надiйно закрiпити нагрiвальний кабель з необхiдним кроком мiж лiнiями кабелю (необхiдною потужнiстю, Вт/м²).

 

 

В залежностi вiд об'єкта снiгозахисту, основи, на яку монтується кабель, i поверхнi є декiлька рiзних  варiантів монтажу нагрiвального кабелю.

 

Розглянемо найбiльш типовi:

 

Снiготанення площадки та сходинок входу в будiвлю

 

Нагрiвальний кабель монтуємо на площадку перед дверима в будинок i сходинки вниз (вверх) до рiвня ґрунту.

 

Розрахунок необхiдної довжини кабелю наступний:

на площадку необхiдно 16-20 м нагрівального кабелю на 1м² площадки. (питома потужнiсть 300-366 Вт/м²)

на одну сходинку (стандартної ширини 30 см) необхiдно 5-6 лiнiй кабелю + 0,5 м кабелю для вертикального переходу зі сходинки на сходинку.

 

Приклад №1:

прямокутна площадка  0,90 м на 1,60 м

чотири сходинки довжиною 1,60 м; 1.90 м; 2.20 м; 2.60 м

 

Розрахунок:

на площадку   0,90 м * 1,60 м * 16 м/м²   = 30,7 м

на сходинки   6 лiнiй  * (1,60м +1,90м + 2,20м + 2,60м)  + 4 переходи * 0,5 м = 51,8 м

ВСЬОГО  = 74,8 м

 

Вибираємо найближчий по довжинi кабель марки DEVIbasic 20S (DSIG-20).  

Кабель 74 м (1340 Вт)

 

Для економного рішення вищенаведеного завдання можна зробити підігрів не всієї площі площадки та сходинок, а лише частини (наприклад, шириною 0,8 м). 

Це суттєво зменшить вартість системи і її експлуатаційні витрати.

 

 

Для прикладу №1 якщо підігрівати не всю площу, а  тільки "стежку" шириною 0,8 м необхідно нагрівального кабелю:

на площадку   0,90 м * 0,80 м * 16 м/м²   = 11,5 м

на сходинки   6 лiнiй  * 4 шт * 0,8 м   + 4 переходи * 0,5 м = 21,2 м

ВСЬОГО  = 32,7 м

Вибираємо найближчий по довжинi кабель марки DEVIbasic 20S (DSIG-20).

Кабель 32 м (585 Вт).

 

Як відбувається монтаж:

На бетонну поверхню площадки і сходинок за допомогою дюбелів закріплюємо смуги монтажної стрічки DEVIfast.

Кабель розкладаємо і закріплюємо в стрічку DEVIfast.

 

 

Снiготанення пішохідної доріжки

 

Розраховуємо площу підігіву, м².  

Необхiдно 16-20 м нагрівального кабелю на 1 м² пішохідної доріжки.

Вибираємо найближчий по довжинi кабель марки DEVIbasic 20S (DSIG-20).

Якщо площа більша за 15 кв.м, використовуємо декілька нагрівальних кабелів. 

 

Приклад № 2.

 

Пішохідна доріжка, площа підігріву 34 кв.м.

Необхідно кабелю:  34 * 16 = 544 м

Вибираємо  кабель марки DEVIbasic 20S (DSIG-20).

Кабель 159 м ( 2900 Вт) - 1 шт + 192 м ( 3535 Вт) - 2 шт  = 543 м 

 

Якщо монтаж відбувається на бетонну основу - використовуємо монтажну стрічку DEVIfast. 

 

Коли основи немає (монтаж під бруківку на шар щебеню і цементно-піщаної суміші "ЦПС" ), як несучу конструкцію застосовуємо металічну зварну сітку.

Сітка розстиляється на шар трамбованої ЦПС. На сітку за допомогою платикових хомутів розкладаємо нагрівальний кабель. Після цього засипається ще 2-4 см ЦПС, трамбування суміші, укладання бруківки.

 

Для великих площ і можливості трифазного підключення напруги рекомендуємо кількість кабелів вибирати кратно 3-м, так щоб загальну потужність системи рівномірно розподілити на три фази напруги живлення.

Сніготанення заїзду автомобіля

 

Як правило, актуальне для заїзду в гараж та інших ділянок проїзду автомобіля, де є великий  кут нахилу дороги.

Є два види монтажу таких систем:

1) по всій площі заїзду;

2) встановлення системи сніготанення лише на дві колії руху транспорту.

 

Для таких систем обов'язковим є підігрів лотка для стікання води в нижній частині нахилу дороги.

 

Приклад № 3 

 

Заїзд автомобіля, довжина 14 м, внизу заїзду є водостічний лоток довжиною 4 м (+ 1 м від нього труба до дренажної системи)

 

Необхідно обігріти дві колії по 40-50 см (по 8-10 ліній кабелю на одну колію)

В лоток потрібно дві лінії кабелю на 1 м.п. лотка і труби стікання води.

14м * 2 колії * 10 ліній + ( 4м + 1м) * 2лінії =  290 м кабелю

Вибираємо  кабель марки DEVIbasic 20S (DSIG-20).

Кабель 159 м ( 2900 Вт) - 1 шт + 131 м ( 2400 Вт) - 1 шт  = 290 м

 

Монтаж аналогічний монтажу на пішохідних доріжках: 

при бетонній основі - використовуємо монтажну стрічку DEVIfast

щебінь + трамбована ЦПС  - використовуємо зварну сітку і пластикові хомути.

Автоматика керування

 

Керування нагрівальним кабелем для систем сніготанення можна розділити на два класи:

1) керування по температурі стяжки (ЦПС);

2) керування по температурі повітря на вулиці та наявності опадів.

Для керування по температурі стяжки використовують терморегулятори DEVIreg 130 або 330.

Виносний датчик температури замірює температуру стяжки, де змонтовано підігрів, і, якщо вона нижча заданої, підігрів вмикається і піднімає температуру стяжки до необхідної (+5 / +8°C)

Перевага такого керування: невелика вартість терморегуляторів.

Недолік: низька економічність. Коли на вулиці температура нижча 0°C і немає снігу чи льоду терморегулятор  всерівно вмикає підігрів для підтримання температури стяжки на заданому рівні.

bottom of page